вторник, 5 февраля 2013 г.

Результаты олимпиады по истории

30 января прошла олимпиада по истории, в которой приняли участие ученики 6-9 классов. В олимпиаде приняли участи 20 учащихся. Итоги оказались следующими:

6 класс
1 место - Рачков Никита 6б класс
2 место - Загуляев Владимир 6а класс
3 место - Колесова Екатерина 6б класс

7 класс
1 место - Носова Дарина 7а класс
2 место - Баринов Виктор 7а класс
3 место - Анисимов Александр 7а класс

8 класс
1 место - Морозов Артем и Салмиянов Денис 8а класс
2 место - Ишкова Анастасия 8а класс

9 класс
1 место - Груздев Владимир 9а класс
2 место - Ярченко Юлия 9б класс
3 место - Сирош Илья 9а класс

Поздравляем всех победителей!


Kuidas lõppes külm sõda?

1980. aastate keskel sattus Nõukogude Liit raskesse olukorda. Riiklikult juhitav majandus elas üle rasket aega ja toodangu kvaliteet langes, mis põhjustas inimestes järjest suuremat rahulolematust. Kui 1985. aastal valiti kommunistliku partei peasekretäriks Mihhail Gorbatšov, asus ta ühiskonda uuendama, andmaks inimestele rohkem vabadust ja iseseisvust (seda uuenduspoliitikat tähistab venekeelne sõna perestroika). Riiki taheti pöörata näoga rahva, demokraatia ja avatuse suunas (glasnost).
Gorbatšov kavandas pingelõdvendust USA-ga. Külma sõda käidus oli USA president Reagan alustanud ulatuslikku relvastumisprogrammi, millele Nõukogude Liit vastas samaga. Selleks vajalikud kulutused halvendasid Nõukogude Liidu majanduslikku seisu veelgi ja 1987. aastal alustas Gorbatšov Reaganiga desarmeerimisläbirääkimisi. 1990. aastal kuulutasid NATO ja VLO vastasseisu lõppenuks, mis tähendas ühtlasi külma sõja lõppu. 

среда, 30 января 2013 г.

Kas Trooja hobune oli tegelikult olemas?

Kreeka hõimude võitlusest Väike-Aasia rikka ja võimsa kaubalinna Trooja vastu ning selle purustamisest on saanud maailma ajaloo üks kuulsamaid sõdu. Teame seda sündmust Kreeka luuletaja Homerose eeposest "Ilias". Väljakaevamised on tõestanud, et Trooja oli tõepoolest olemas. Linn asus tänapäeva Loode-Türgis, Mustale merele viiva veetee sissepääsul. See aga ei tõesta, et Homerose kirjeldatud kangelased on tõepoolest kunagi elanud. Ka Trooja hobuse lugu on tõenäoliselt ainult legeng. 

Эстония в годы Второй мировой войны


n

среда, 9 января 2013 г.

Mida tähendab külm sõda?

Nõukogude Liit ja lääneriigid võitlesid ühiselt Hitleri vastu. Varsti pärast sõda aga hakkasid nende vahel tugevnema pinged ja moodustus kaks vaenulike blokki, mis pidevalt arendasid oma relvasüsteeme. Aastakümneid püsis maailm tuumasõja äärel. Peale üldise rivaalitsemise põhjustasid seda eelkõrge superriikide erinevad pliitilised süsteemid. Läänt iseloomustasid demokraatia ja turumajandus, ida diktatuur ja plaanimajandus. Kahe bloki vaheline peaaegu ületamatu piir, nn raudne eesriie, jooksis põiki läbi Saksamaa ja Berlini. 1949. aastal ühinesid paljud lääneriigid USA juhitava Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO). Idas tekkis eelmisega sarnane liit, Varssavi Lepingu Organisatsioon (VLO). Mõlemad blokid näitasid teineteise suhtes üles vaenulikkust ja võtsid relvastusse järjest uusi relvi. Kuna neid relvi vastuoludele vaatamata käiku ei lastud, räägitaksegi külmast sõjast.   

Miks rajati Berliin müür?

1950. aastale lõpus põgenes järjest rohkem inimesi üle Berlini läbiva piiri läände, sest Saksamaa Liitvabariigis  oli elustandard tänu majanduse edusammudele kõrgem. Põgenemise tõkestamiseks sulges SDV valitsus 13. augustil 1961 ootamatul oma piiri. Järgnevatel päevadel ehitati läbi Berlini müür koos paljude piirikaitserajatistega. Saksamaad läbiv nn roheline piir kindlustati okastraataia ja vahitornidega. Nüüdsest oli piiri legaalne ületamine peaaegu võimatu ja nii eraldati  paljud inimesed teisel pool piiri elavatest pereliikmetest. Põgenemine oli väga ohtlik, sest piiri kaitsvad sõdurid tulistasid täpselt.


Школьная олимпиада по истории

30 января 2013 года в нашей школе состоится олимпиада по истории для учащихся 6-9 классов.
Темы олимпиады:
6 класс - "Древний Восток"
7 класс - "Средневековые города"
8 класс - "Эпоха Наполеона"
9 класс - "Демократия и диктатура"
Дополнительную информацию,а также список литературы для подготовки к олимпиаде можно получить у учителей истории в кабинете 2-5. Регистрация длиться до 20 января. Желаем всем удачи!