среда, 30 сентября 2009 г.

С праздником, дорогие учителя!


На этой неделе ученики 7А и 8А класса писали стихи от лица средневековых рыцарей. С расцветом рыцарства связан и культ Прекрасной Дамы, один из самых знаменитых и возвышенных проявлений рыцарства. Наши юноши избрали в роли Прекрасных Дам наших замечательных учителей.

С праздником, дорогие учителя SVLK!


**************************************************************************************
Алексей Лутков 7А класс
Розу срываю,
Сирень берегу,
Всех забываю -
Тебя не могу!
**************************************************************************************
Михненко Никита 7А класс
А были времена другие,
А были рыцари какие!
Прекрасным дамам стих слагали
И на дуэлях погибали!
**************************************************************************************
Шильцев Дмитрий 8А класс
Ах эти женщины-стихии:
Они наивны и милы,
Они порывисто игривы
И созерцательно мудры.
Они божественно красивы,
Они ранимы и скромны,
Порой лукавы и смешливы,
Но беззащитны и слабы.

вторник, 29 сентября 2009 г.

Великая Северная война и Полтавская битва 1709 год

Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтава в Малороссии (Левобережье Днепра, современная Украина). Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.понедельник, 21 сентября 2009 г.

Конкурс казусов, посвященный 90-летию Государственного суда

Riigikohus kuulutab välja õpilaste kaasuskonkursi
01.09.2009

Riigikohus kuulutab oma 90. aastapaeva puhul valja jarjekorras viienda opilastoode konkursi
(juhend vene keeles).

Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside opilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
Pakume lahendamiseks kolme kaasust:
Kaasus nr 1: "Reedetud soprus" /vene keeles
Kaasus nr 2: "Antsu teine voimalus" / vene keeles
Kaasus nr 3: "Kukenurme Keskkool votab toole matemaatikaopetaja" /vene keeles

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks uhe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt molema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus.

Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda oiglustundest ja eetikast lahtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi pohiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud motted ja sisemine oiglustunne teisejarguliseks ei jaaks. Teatavasti ongi oigus headuse ja oigluse kunst.

Kaasuse lahendus voib olla maksimaalselt neli A4 lehekulge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitoole tuleb markida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava opetaja nimi. Vottes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendava opetaja nime tarvis markida.

Osalemiseks palume töö saatahiljemalt 13. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad opetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vaariliselt tanab.
Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 17. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin.

Tapsem info: Mailin.Aasmae@riigikohus.ee, tel 730 9027, mob 53009053.

вторник, 8 сентября 2009 г.

Список литературы для подготовки к олимпиаде по истории 2009/2010

Литература для 6 класса

Литература для 7 класса

Литература для 8 класса

Литература для 9 класса

Литература для 10 класса

Литература для 11 класса

Литература для 12 класса

Õppereisi päevik "Ma teile kirjutan ..."

Konkurss õpilastele (eesti keel ja kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus, majandus) Õppereisil võib külastada muuseume, keskuseid, kultuuriloolisi paiku jne. Õppereis peab olema seotud mingi õppeainega.
Tingimused:- Kajastage oma reisi kulgu veebipõhises keskkonnas (blogi, viki vm). - Osaleda võivad kuni 10-liikmelised grupid. Veebilehele on märgitud: o Seos õppeaine(te)ga, reisi õppeeesmärgid,o valikuprintsiibid – miks mindi/külastati just seda paika, ajaline kestvuso ettevalmistusperiood – millised eelteadmised pidid olema, kuidas valiti marsruut, õpilaste seotus ettevalmistusegao reis – autorite pildid ja/või videod (lisada autorite nimed), kommentaarid, õpilaste arvamusedo tulemused – mida õpiti, mida teada saadi, kuidas parandas aine(te) mõistmist, mida see reis õpilastele andiso lingid – lisada sobivad lingid
Reisi kestvus ei ole ajaliselt piiratud ning reis peab toimuma ajavahemikus 1. juunist 2009 – 21. veebruarini 2010. Konkursitöö esitamise tähtaeg on 20. märts 2010.