вторник, 30 ноября 2010 г.

Интерактивная викторина ко Дню гражданина 2010

Часть 1 Викторина "Конституция ЭР"

Часть 2 Форма для ответов

вторник, 9 ноября 2010 г.

Демократическое правление в Эстонии

Успехи и проблемы человечества в начале ХХ века.

Kodanikupäeva viktoriin - 2010

Kodanikupäeva viktoriin algab 22. novembril

22.–28. novembrini on kõik eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide
7.–12. klasside õpilased ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilased
oodatud osalema veebipõhises kodanikupäeva viktoriinis. Viktoriinist saab
osa võtta MISA veebilehe www.meis.ee vahendusel.

Viktoriini ülesanne on innustada noori omandama teadmisi Eesti Vabariigi
põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja
kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. Käesoleval aastal on üheks
küsimuste plokiks EURO-teema.

Kodanikupäeva viktoriini pikaaegse korraldaja, MISA koordinaatori Toivo Siku
sõnul saavad õpilased iga aastaga aina rohkem aru, et kodanikuks olemine
tähendab ka kodanikuna käitumist, see aga omakorda vastavate teadmiste
omamist.

2008. ja 2009. aastal osalenud õpilaste seas läbi viidud küsitluse tulemuste
põhjal võib öelda, et kodanikupäeva viktoriini peetakse väga huvitavaks, see
eeldab laia silmaringi ja head pildi- ning ümbruskonna mälu. Samas peeti
esitatud küsimusi ka väga harivateks.

Viktoriini parimad vastajad selgitatakse viies kategoorias – eesti
õppekeelega koolide 7.–9. klasside õpilased, vene õppekeelega koolide 7.–9.
klasside õpilased, gümnaasiumiastme õpilased ja kutsekoolide õpilased.
Auhinnad ootavad ka viktoriinist suurima osavõtuga koole.

Parimatele viktoriinis osalejatele ja õpetajatele korraldatakse jaanuari
lõpus vastuvõtt, mille raames külastatakse Riigikogu ja Stenbocki maja.
Tunnustame ka õpetajaid, kes aastate lõikes on teinud koolides õpilastega
muljetavaldavat kodanikuhariduse alast tööd ning toonud neid kodanikupäeva
viktoriini juurde.

Viktoriin avaneb MISA veebilehel www.meis.ee 22. novembril. Enne küsimustele
vastamist tuleb osalejatel täita registreerimisvorm. Iga registreerunu saab
küsimustele vastata ühe korra ning küsimustele vastamise maksimaalne aeg on
60 minutit. Mitmes küsimuses on lingid seaduse tekstile või muule
infoallikale, osad küsimused on esitatud valikvastustega.

Sarnaselt eelmisele aastale koosneb ka seekordne viktoriin 50 eestikeelsest
küsimusest, millele vastamiseks on aega kuni üks tund. Õiged vastused ja
kõikide vastajate viktoriini tulemused avalikustatakse MISA koduleheküljel
13. detsembril kell 10.00.

Kodanikupäeva viktoriin toimub 2010. aastal juba kaheksandat korda.
Varasemates viktoriinides on osalenud kokku ca 20 000 last, kes on vastanud
enam kui 350 küsimusele. Viktoriini juurde kuuluvaid selgitavaid
õppematerjale kasutatakse ühiskonnaõpetuse tundides. Varasemate aastate
viktoriinide materjalidega saab tutvuda siin.

Edukat viktoriini!