понедельник, 17 августа 2009 г.

XXI республиканская олимпиада по истории 2009/2010 года

XXI ÜLERIIGILINE AJALOO-OLÜMPIAAD 2010


Osavõtjad:

2009/2010. õ.-a. viiakse ajaloo olümpiaad läbi kahes voorus. Maakondlik (I) voor toimub 20. veebruaril 2010. a. piirkondlikes keskustes ja üleriigiline (II) voor toimub 24. märtsil 2010. a. Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

Olümpiaadi I voorus osalevad VI - XII klasside õpilased nii eesti kui vene õppekeelega koolidest.

II voorus osalevad õpilased IX - XII klassini. II vooru kutsutakse iga piirkonna võitja ja lisaks parimate tulemustega õpilased punktiarvestuse alusel, kokku 25 õpilast igast vanuserühmast, s.o IX - XII klassist.

Olümpiaadi teemad:

6. klass - Seitse maailmaimet
7. klass - Muinasaeg
8. klass - Põhja-Ameerika: esimestest kolooniatest kuni Metsiku Lääne hõivamiseni
19. sajandi lõpuks.
9. klass - Eesti iseseisvumine ja Vabadussõda. Tartu rahu
Gümnaasium:
Eesti ajalugu - Eesti 18.sajandil
Inimene. Ühiskond. Kultuur - Maadeavastused 15.-18. sajandil
Lähiajalugu -Teine maailmasõda
Teemade märksõnade ja kirjandusega tegeleb praegu olümpiaadikomisjon, üksikasjalikud andmed paneme seltsi kodulehele üles enne suvepäevade algust.

Vene keelde tõlgitakse piirkondliku vooru küsimused.

Piirkondlikku vooru pääseb õpilane omakorda koolivoorust.

Tööde parandamine I voorus toimub kohtadel..

Lõppvooru küsimused koostab þürii, kuhu kuuluvad TÜ ajaloo-osakonna üliõpilased Ago Pajuri juhtimisel.

24. märtsil on pärast võistlustööde kirjutamist õpilastel võimalus tutvuda Tartu muuseumide ja näitustega.