понедельник, 6 октября 2008 г.

Олимпиада по обществоведению

On algamas järjekordne Eesti ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Palun Teid edastada info olümpiaadi kohta oma kooli õpilastele ja õpetajatele.Olümpiaadile saab registreeruda aadressil. http://www.tuulberg.ee/olympiaad/.Olümpiaad koosneb kahest osast. Esimeses osas tuleb vastata Eesti ühiskonnaõpetuse 20 vooru küsimustele. Õigete vastuste eest on võimalik saada maksimaalselt 20000 punkti. Küsimused on maksimaalselt riigieksami programmiga seotud.Teises voorus on viktoriinipunktide ulatuses saadud virtuaalrahaga võimalik teha majandustehinguid. Samas ei pea riskeerima ja tehinguid tegema. Kuna Eesti ühiskonnas on ilmnemas suuri probleeme üldiste majandusreeglite tundmise ja kaine majandusliku mõtlemisega, siis on majandusosa just hea vahend oma majandusliku toimetuleku testimiseks.
Олимпиада продлится с 15 октября 2008 года до 31 марта 2009 года.

Комментариев нет: