понедельник, 6 октября 2008 г.

Конкурс казусов

Riigikohus kuulutas välja õpilaste kaasuskonkursi
01.09.2008

(Venekeelne juhend avaneb siin. Venekeelsete kaasuste lingid on toodud tekstis allpool.)
Riigikohus kuulutab oma 89. aastapäeva puhul välja järjekorras 4. õpilastööde konkursi.
Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside õpilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
Pakume lahendamiseks kolme kaasust.
Kaasus nr 1: "Linda pisarad" (kaasus eesti keeles / kaasus vene keeles)
Kaasus nr 2: "Madis sind võtku!" (kaasus eesti keeles / kaasus vene keeles)
Kaasus nr 3: "Süüdi on sülearvuti" (kaasus eesti keeles / kaasus vene keeles)Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.
Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena või kirjaliku nõudena ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel on seega kolm struktuuriosa.• "Linda pisarad" kaasuse puhul tuleks esmalt esitada Linda esindaja nõue ja argumendid, teisena huvikooli argumendid ning seejärel kohtuniku otsus ja otsuse põhjendused.• "Madis sind võtku!" kaasuse puhul tuleks esmalt esitada Madist süüdistava prokuröri argumendid, teisena Madise kaitsja argumendid ning seejärel kohtuniku otsus ja otsuse põhjendused.• "Süüdi on sülearvuti" puhul tuleks esmalt esitada Jaagu esindaja nõue ja argumendid, teisena Mardi esindaja argumendid ning seejärel kohtuniku otsus ja otsuse põhjendused.
Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne teisejärguliseks ei jääks. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.
Kaasuste lahendused võivad olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikad (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava õpetaja nimi. Võttes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendava õpetaja nime tarvis märkida.
Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 13. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".
Iga vanusegrupi kolm parimat autorit ning neid juhendavad õpetajad on jaanuaris palutud Riigikohtu aastapäevale, kus riigikohtuniku saatel saab tutvuda Riigikohtu maja, inimeste ja tööga. Samal päeval toimuval aktusel annab Riigikohtu esimees parimatele üle tänukingitused.
Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 16. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval aadressil www.riigikohus.ee/?id=64.
Täpsem info: Eveli.Kuklane@riigikohus.ee, tel 730 9042, mob 5333 9846.

Комментариев нет: