понедельник, 6 октября 2008 г.

Конкурс эссе

Rahvastikuministri büroo koostöös üleriigilise integratsiooniprojektiga Minu Riik kuulutab selgi aastal välja esseekonkursi, mille tänavune deviis on "Eesti Vabariik läbi 90 aasta". Tegemist on osaga ürituste sarjast Eesti Vabariik - 90. Konkursist saab täpsemalt lugeda lisatud manustest. Ootame innukat osavõttu!

Последний день конкурса 15 ноября.

Комментариев нет: