вторник, 8 сентября 2009 г.

Õppereisi päevik "Ma teile kirjutan ..."

Konkurss õpilastele (eesti keel ja kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus, majandus) Õppereisil võib külastada muuseume, keskuseid, kultuuriloolisi paiku jne. Õppereis peab olema seotud mingi õppeainega.
Tingimused:- Kajastage oma reisi kulgu veebipõhises keskkonnas (blogi, viki vm). - Osaleda võivad kuni 10-liikmelised grupid. Veebilehele on märgitud: o Seos õppeaine(te)ga, reisi õppeeesmärgid,o valikuprintsiibid – miks mindi/külastati just seda paika, ajaline kestvuso ettevalmistusperiood – millised eelteadmised pidid olema, kuidas valiti marsruut, õpilaste seotus ettevalmistusegao reis – autorite pildid ja/või videod (lisada autorite nimed), kommentaarid, õpilaste arvamusedo tulemused – mida õpiti, mida teada saadi, kuidas parandas aine(te) mõistmist, mida see reis õpilastele andiso lingid – lisada sobivad lingid
Reisi kestvus ei ole ajaliselt piiratud ning reis peab toimuma ajavahemikus 1. juunist 2009 – 21. veebruarini 2010. Konkursitöö esitamise tähtaeg on 20. märts 2010.

Комментариев нет: