понедельник, 21 сентября 2009 г.

Конкурс казусов, посвященный 90-летию Государственного суда

Riigikohus kuulutab välja õpilaste kaasuskonkursi
01.09.2009

Riigikohus kuulutab oma 90. aastapaeva puhul valja jarjekorras viienda opilastoode konkursi
(juhend vene keeles).

Kaasuskonkurss on mõeldud 9.–12. klasside opilastele ning töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses.
Pakume lahendamiseks kolme kaasust:
Kaasus nr 1: "Reedetud soprus" /vene keeles
Kaasus nr 2: "Antsu teine voimalus" / vene keeles
Kaasus nr 3: "Kukenurme Keskkool votab toole matemaatikaopetaja" /vene keeles

Konkursil osaleja valib nende kolme kaasuse hulgast lahendamiseks uhe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles.

Kaasust tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt molema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus.

Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasustes toodud olukordi peaasjalikult enda oiglustundest ja eetikast lahtudes. Halba ei tee ka viited Eesti Vabariigi pohiseadusele. Muude seaduste kasutamine kaasuste lahendamisel siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud motted ja sisemine oiglustunne teisejarguliseks ei jaaks. Teatavasti ongi oigus headuse ja oigluse kunst.

Kaasuse lahendus voib olla maksimaalselt neli A4 lehekulge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitoole tuleb markida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendava opetaja nimi. Vottes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendava opetaja nime tarvis markida.

Osalemiseks palume töö saatahiljemalt 13. novembriks e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna "Kaasuskonkurss".

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning neid juhendavad opetajad on jaanuaris palutud Tartusse, kus Riigikohus tublimaid vaariliselt tanab.
Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame alates 17. jaanuarist Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee. Varasemate konkursside parimad tööd on kogumikena saadaval siin.

Tapsem info: Mailin.Aasmae@riigikohus.ee, tel 730 9027, mob 53009053.

Комментариев нет: